Tiskové zprávy

Výroční zpráva za rok 2021

1.  Úvod Knihovnictví je dodnes jednou z nejvyhledávanějších veřejných služeb, které poskytují široké spektrum informací. Aby tato veřejná organizace uspěla i přes konkurenci jiných informačních zdrojů, je důležité směřovat veškeré cíle na dosavadní i budoucí čtenáře a uživatele. Pracovníci knihovny se denně probírají množstvím informací, které poskytuje internet, televize, noviny a další dostupné informační zdroje, díky […]

DETAIL

Výroční zpráva za rok 2020

1.   Úvod Městská knihovna Jaroměř je knihovnou veřejnou. Její činnost je definována knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen “knihovní zákon”). Zřizovatelem knihovny je město Jaroměř. Veřejná knihovna je zástupným místním informačním střediskem, zabývajícím se zpřístupňováním všech druhů vědomostí a informací svým uživatelům. Je bránou […]

DETAIL

Výroční zpráva za rok 2019

1.  Úvod Knihovnictví je dodnes jednou z nejvyhledávanějších veřejných služeb, které poskytují široké spektrum informací. Aby tato veřejná organizace uspěla i přes konkurenci jiných informačních zdrojů, je důležité směřovat veškeré cíle na dosavadní i budoucí čtenáře a uživatele. Pracovníci knihovny se denně probírají množstvím informací, které poskytuje Internet, televize, noviny a další dostupné informační zdroje, díky […]

DETAIL

Výroční zpráva za rok 2018

Výsledky knihovnictví za rok 2018 Hodnocení roku Rok 2018 byl pro Městskou knihovnu Jaroměř rokem nesmírných personálních změn, které měly velký vliv na celkovou činnost knihovny i na její výsledky. Druhá polovina roku (od srpna do prosince 2018) sebou nesla snahu o konsolidování situace, která nastala v první polovině roku (leden – červen 2018). Počátek roku […]

DETAIL

Výroční zpráva za rok 2017

  Výsledky knihovnictví v roce 2017 – souhrn za oblast: 1) Změny v síti veřejných knihoven oblasti (včetně knihoven jiných sítí): Městská knihovna Jaroměř v roce 2017 neprodělala žádné změny. Nadále je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř. ) Podmínky pro činnost knihoven Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice: Městská knihovna Jaroměř obdržela dotaci od zřizovatele ve výši 4 264 320,- […]

Vložil: Martina Priharová | Tiskové zprávy
DETAIL

Výroční zpráva za rok 2016

  Výsledky knihovnictví v roce 2016 – souhrn za oblast: 1) Podmínky pro činnost knihoven Změny v síti veřejných knihoven oblasti (včetně knihoven jiných sítí):   Městská knihovna Jaroměř v roce 2016 neprodělala žádné změny. Nadále je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř. Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:   Městská knihovna Jaroměř obdržela dotaci od zřizovatele ve výši […]

Vložil: Martina Priharová | Tiskové zprávy
DETAIL

Výroční zpráva za rok 2015

Výsledky knihovnictví v roce 2015 za oblast:   1) Podmínky pro činnost knihoven Změny v síti veřejných knihoven oblasti (včetně knihoven jiných sítí): Městská knihovna Jaroměř v roce 2015 neprodělala žádné změny. Nadále je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř. Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice: Městská knihovna Jaroměř obdržela dotaci od zřizovatele ve výši 3 950 000,- Kč. Tržby za […]

Vložil: Daniel Jaroš | Tiskové zprávy
DETAIL

Ediční činnost

25. Němec, Václav: Vlčkovice v Podkrkonoší (okres Trutnov) Minulost a současnost (2010) 24. Němec, Václav: Rychnovek (okres Náchod) Vlastivěda obce. K 150. výročí první zmínky o obci  a 125. výročí založení sboru hasičů (2008) 23. Dostálek, Josef: Velichovky. Obec s moderními lázněmi (2008) 22. Almanach Husova sboru. 1928 – 2008 (2008) 21. Král, Jaroslav: Jaroměř ve starých pohlednicích a fotografiích (2008) 20. Almanach Základní […]

Vložil: Daniel Jaroš | Tiskové zprávy
DETAIL

Partneři