Výsledky knihovnictví v roce 2016 – souhrn za oblast:
1) Podmínky pro činnost knihoven
Změny v síti veřejných knihoven oblasti (včetně knihoven jiných sítí):

 

Městská knihovna Jaroměř v roce 2016 neprodělala žádné změny. Nadále je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř.
Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:

 

Městská knihovna Jaroměř obdržela dotaci od zřizovatele ve výši 4 000 000,- Kč.

Městská knihovna Jaroměř získala grant Ministerstva kultury ČR na pořízení nového knihovnického systému na webové úrovni Tritius ve výši 280 000,- Kč a od zřizovatele investiční příspěvek 237 000,- Kč. Tržby za vlastní výkony byly ve výši 260 847,- Kč.

Na nákup knih a periodik jsme vynaložili 967 785 Kč.

 

Financování neprofesionálních knihoven: Městská knihovna Jaroměř obdržela od obecních knihoven svého obvodu darem 112 960,- Kč na nákup a zpracování knih pro obecní knihovny. Nový Ples přispěl na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů 3000,-.
Provozní podmínky a vybavení knihoven

 

Městská knihovna Jaroměř získala grant Ministerstva kultury ČR na přechod na Tritius, který již podporuje formát MARC21 i katalogizační pravidla RDA. Knihovní systém Tritius je nástupcem systému Clavius, který je nejrozšířenějším knihovním systémem v České republice. Tritius je webová aplikace, což umožňuje skvělou dostupnost bez větších technických nároků. Jeho součástí je online katalog Carmen, který sjednotí webové stránky knihovny a jejich poboček a pro čtenáře bude snazší orientovat se ve fondu i využívání elektronických služeb knihovny (prodlužování výpůjček, rezervace, vyhledávání dokumentů). Knihovní systém Tritius nám umožní rozšířit naši nabídku o e-knihy.

S příchodem nového knihovního jsme vybudovali novou serverovnu, kde je umístěn server, na němž jsou uložena naše data, a který nabídne místo pro uložení dat i obecním knihovnám, jež spravujeme, případně dalším veřejným knihovnám.

V prosinci 2016 proběhlo malování a úprava interiéru (nové sezení) v dětském oddělení pobočky Josefov.

Zaměstnanci
V prosinci 2015 odešla ředitelka Mgr. Adéla Záveská na mateřskou dovolenou. Od ledna 2016 ji zastupuje Martina Priharová. V únoru 2016 nastoupila nová pracovnice Kateřina Holečková na pozici knihovnice pro střediskové služby a oddělení pro dospělé.

Zástupkyně ředitelky Martina Priharová se pravidelně účastní porad ředitelů knihoven náchodského okresu, zúčastnila se semináře Jak dobře řídit knihovnu. Bc. Marta Valešová je v posledním ročníku navazujícího magisterského studia oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity Brno. Martina Priharová, Bc. Marta Valešová a Kateřina Holečková se zúčastnily školení RDA (nová katalogizační pravidla). Bc. Tereza Kuchtová se zúčastnila školení Spisová služba a dokončila kurz Učící knihovník. Kateřina Holečková absolvovala základní knihovnický kurz v SVK HK.  Jana Malá se zúčastnila semináře pro knihovnice dětských oddělení – Jičín, město pohádky. Ekonomická pracovnice Petra Baudyšová absolvovala školení ve svém oboru a spolu s Martinou Priharovou kurz Registr smluv. Všechny pracovnice byly proškoleny v BOZP.
Knihovní fondy

Městská knihovna Jaroměř má širokou nabídku kvalitních knih, neustále doplňuje knihovní fond. V roce 2016 bylo zpracováno 4881 nových knih, z toho 866 pro obecní knihovny.
2) Služby pro veřejnost
Vývoj knihovnických služeb

K 31. 12. 2016 bylo zaregistrováno 1.881 čtenářů, z toho 512 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 27.131 návštěvníků. Za rok 2016 bylo realizováno 97.098 výpůjček. Návštěvy webových stránek a využívání online katalogu jsou s loňským rokem srovnatelné. E- knihy Městská knihovna Jaroměř v roce 2016 k zapůjčení neposkytovala. Městská knihovna Jaroměř také pravidelně prezentuje svoji činnost v Jaroměřském zpravodaji a na sociální síti Facebook.

Počet obyvatel města Jaroměře je 12.352.
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, komunitní působení knihoven

 

Městská knihovna Jaroměř každoročně vyhlašuje literární soutěž pro žáky základních škol. Letos to byl 33. ročník a téma „Jaroměř za 100 let“. Soutěže se zúčastnilo 222 soutěžních prací a 40 jich bylo oceněno a odměněno knižními dary od knižního velkoobchodu OPA.

Městská knihovna Jaroměř uskutečnila 60 kulturních a 144 vzdělávacích akcí. Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí byl 4476. Mezi pravidelné programy patří informační lekce pro žáky základních škol a besedy pro družiny, kdy knihovnice po celý školní rok připravují pro děti sérii besed. Dále spolupracujeme s mateřskými školami, a to i na pobočkách (Josefov, Zavadilka). Pravidelně pořádáme Čtení na Zavadilce, Herní klub na Zavadilce a Herní klub v hlavní budově. Rozvážíme knihy imobilním čtenářům.

V Městské knihovně Jaroměř letos proběhly tyto akce: Ethiopie – přednáška cestovatelů Špillarových, Tanzánie Jiřího Rosy, pořad českoskalického hudebně literárního kvarteta Edith Piaf, besedy Indie, Tradice a rituály, Intimní historie, Pěšinou poezie, prezentace knihy Ty a já, prázdninový program pro DDM Klíč, Kaleidoskop Jana Rejžka, 12 let a 6 tater v Angole, vernisáž výstavy 120. let knihovny, vernisáž výstavy Večerní akt, Road show Ivy Pekárkové, Jak zvládat emoce, Pasování prvňáčků na čtenáře za přítomnosti Josefa II. ztvárněného Davidem Doubravou (pasováno 183 dětí), program pro Noc s Andersenem, kterého se zúčastnilo 120 dětí.
Spolupráce knihoven

 

Městská knihovna Jaroměř spolupracuje s Městským muzeem Jaroměř, Marta Valešová pomáhá s katalogizací muzejních fondů a reviduje zpracované katalogizační záznamy jejich fondu.
Soupis publikací

3. října uplynulo 120 let od začátku veřejného půjčování knih v Jaroměři. Při příležitosti oslavy vydal náš knihovnický tým brožuru 120 let Městské knihovny Jaroměř, Jaroměř, 2016, v níž se čtenář může seznámit s minulostí, současností a budoucností knihovny.
3) Úspěchy, nové trendy a propagace knihoven
Městská knihovna Jaroměř získala grant Ministerstva kultury ČR na přechod na Tritius, ke kterému došlo v prosinci 2016.
Zpracoval: Martina Priharová

Datum:      2. 2. 2016

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..