sluzby

Městská knihovna má v současné době tato oddělení

 • oddělení akvizice, zpracování knihovního fondu
 • oddělení služeb čtenářům
 • oddělení střediskových služeb
 • regionální informační středisko

Kromě hlavní budovy, kde jsou soustředěna všechna výše uvedená oddělení, a v oddělení služeb je to oddělení pro mládež a oddělení pro dospělé, jsou součástí oddělení i pobočky v místních částech na Zavadilce a v Josefově. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se zaváže plnit podmínky stanovené výpůjčním řádem knihovny.

Oddělení služeb v hlavní budově i ve všech pobočkách knihovny mají uživatelé možnost volného výběru knih. K lepší orientaci v knihovním fondu slouží čtenářům v jednotlivých půjčovnách katalogy v elektronické podobě a internet.

 

Hlavní činnost oddělení pro dospělé a oddělení pro mládež

 • půjčování knih a časopisů
 • rezervace požadované knihy
 • zajišťování meziknihovní výpůjční služby
 • bibliograficko-informační služba
 • besedy a soutěže pro děti
 • besedy pro dospělé čtenáře
 • literární soutěže pro děti
 • lekce knihovnického minima pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • kopírování
 • Internet pro veřejnost s možností výstupů
 • čítárna v oddělení novin a časopisů

 

Fond

K 31 .12. 2018 obsahoval knižní fond Městské knihovny v Jaroměři 130 837 svazků. K tomuto datu bylo evidováno a odebráno 231 titulů periodik.

Oddělení střediskových služeb

Městská knihovna v Jaroměři působí ve svém regionu na základě dohody s Obecními úřady jako knihovna středisková. Nakupuje, zpracovává knihy, poskytuje metodickou pomoc, pomáhá při úpravách. Knižní fond, který pro Obecní knihovny spravuje čítá k 31. 12. 2018 celkem 28 942 svazků knih.

 

Regionální informační středisko

K dispozici jsou informace z databází:

 • Regionální osobnosti

Informace z dalších pramenů

 • Přehled možností studia na různých typech škol
 • Přehled kulturních programů v Jaroměři
 • Informace pro turisty a návštěvníky města
 • Internet
 • Kopírovací služba
 • Vydávání Ročenky Městské knihovny a muzea v Jaroměři

 

Internet

Přístup na PC je v každém oddělení (i na pobočkách) ve výpůjční době těchto oddělení. Po dohodě lze umožnit přístup i mimo výpůjční dobu.

Nabízené služby:

 • přístup k internetu

Cena za služby:

 • internet 15,- / 30 min
 • tisk / kopírování
  • černobíle A4 3,- Kč, A3 6,- Kč
  • barevně A4 10,- Kč, A3 20,- Kč

 

Provozní řád přístupu na Internet:

 • přístup je ve výpůjčních dnech daného oddělení
 • přístup po dohodě lze i mimo půjčovní dobu
 • přednostní přístup objednaným uživatelům
 • zamluvená doba maximálně 2 hodiny
 • uživatelé musí dbát a respektovat pokyny obsluhy
 • uživatelé musí dodržovat pravidla přístupu na Internet
 • v případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán