knihovni-rad

Obsah
I. Základní ustanovení
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
III. Výpůjční řád
IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
V. Závěrečná ustanovení