Výsledky knihovnictví v roce 2017 – souhrn za oblast:
1) Změny v síti veřejných knihoven oblasti (včetně knihoven jiných sítí):

Městská knihovna Jaroměř v roce 2017 neprodělala žádné změny. Nadále je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř.
) Podmínky pro činnost knihoven
Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:

Městská knihovna Jaroměř obdržela dotaci od zřizovatele ve výši 4 264 320,- Kč. Tržby za vlastní výkony byly ve výši 244 804,- Kč.

Na nákup knih a periodik jsme vynaložili 901 182 Kč.

 

Financování neprofesionálních knihoven:

Městská knihovna Jaroměř obdržela od obecních knihoven svého obvodu darem 105 960,- Kč na nákup a zpracování knih pro obecní knihovny. Nový Ples přispěl na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů 3000,-.
Provozní podmínky a vybavení knihoven

V lednu 2017 proběhlo malování prvního patra hlavní budovy Městské knihovny Jaroměř. Do oddělení pro dospělé jsme nechali vyrobit nové regály a mohli tak zřídit samostatné celky vědeckofantastické literatury a románů pro ženy a rozšířit poezii a školní četbu.
Zaměstnanci
V červnu 2017 odešla do důchodu Eva Kašparová. Na pozici knihovnice pobočky Zavadilka byla přijata Zdeňka Záveská.

Zástupkyně ředitelky Martina Priharová se pravidelně účastní porad ředitelů knihoven náchodského okresu. Mgr. Marta Valešová úspěšně ukončila navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity Brno. Martina Priharová a Kateřina Holečková se zúčastnily školení Statistické výkazy a Semináře regionální funkce. Bc. Tereza Kuchtová se zúčastnila školení Pokročilé úpravy fotografií a animace v programu Gimp. Kateřina Holečková absolvovala Rekvalifikační knihovnický kurz. Spolu s Petrou Baudyšovou se zúčastnily školení Excel pro pokročilé. Zdeňka Záveská absolvovala školení Jak předcházet problémovým situacím s uživateli. Ekonomická pracovnice Petra Baudyšová absolvovala školení ve svém oboru – Mzdy, změny 2017, Mzdy, program Avensio, Účetnictví, změny 2017, Dotace Glacensiss, Zákon. práce, Mzdy, změny 17/18. Všechny pracovnice byly proškoleny v BOZP.
Knihovní fondy

V roce 2017 bylo zpracováno 4793 nových knih. Ve všech odděleních a pobočkách proběhla revize knihovního fondu a aktualizace – bylo vyřazeno 4435 dokumentů.

2) Služby (klasické i elektronické)

Bylo zaregistrováno 1.853 čtenářů, z toho 461 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 24.890 návštěvníků. Za rok 2017 bylo realizováno 84.511 výpůjček.

Městská knihovna Jaroměř zprovoznila v dubnu nové webové stránky s možností vstupu do on-line katalogu, kde si mohou čtenáři mimo jiné samostatně prodlužovat výpůjční lhůtu. Čtenáři, kterým tento způsob nevyhovuje, si mohou prodlužovat výpůjčky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
3) Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, komunitní působení knihoven

Městská knihovna Jaroměř každoročně vyhlašuje literární soutěž pro žáky základních škol. Letos to byl 34. ročník a téma „Můj nejlepší den“. Do soutěže bylo přijato 210 soutěžních prací a vítězové byli odměněni knižními dary od knižního velkoobchodu OPA.

Městská knihovna Jaroměř uskutečnila 62 kulturních akcí a 148 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Počet návštěvníků kulturních akcí byl 1393 a vzdělávacích akcí 3075. Mezi pravidelné programy patří informační lekce pro žáky základních škol a besedy pro družiny, kdy knihovnice po celý školní rok připravují pro děti sérii besed. Dále spolupracujeme se Střední školou řemeslnou Jaroměř (např. besedy o mediální manipulaci), se speciální školou a s mateřskými školami, a to i na pobočkách (Josefov, Zavadilka). Pravidelně pořádáme Čtení na Zavadilce, Herní klub na Zavadilce a Herní klub v hlavní budově. Nabízíme rozvoz knih imobilním čtenářům.

V Městské knihovně Jaroměř letos proběhly tyto akce: Maroko – přednáška cestovatelů Špillarových, pořad českoskalického hudebně literárního kvarteta Má krásná, hříšná lásko, besedy Pozitivní psychologie, Deprese, Arménie, Intimní historie, Krásy Norska, Z Lejšovky do Bílého domu, Bible, Autorské čtení poezie, Zrcadlo Serafina – autorské čtení Terezy Brdečkové. Pasování prvňáčků na čtenáře za přítomnosti Josefa II. ztvárněného (pasováno 185 dětí), program pro Noc s Andersenem, kterého se letos zúčastnilo 256 dětí.
Spolupráce knihoven

Městská knihovna Jaroměř spolupracuje s Městským muzeem Jaroměř, Mgr. Marta Valešová pomáhá s katalogizací muzejních fondů a reviduje zpracované katalogizační záznamy jejich fondu.
5) Soupis publikací

Městská knihovna Jaroměř ohlásila agentuře ISBN vydání Bibliografie Jiřího Uhlíře, která vyjde do poloviny roku 2018.
6) Úspěchy, nové trendy a propagace knihoven
Obecní knihovna Rychnovek ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř získala grant Ministerstva kultury ČR na přechod na Tritius, ke kterému došlo v prosinci 2017
Zpracoval: Martina Priharová

Datum:10. 2. 2017

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..