prirucka

Vážení čtenáři, vítáme Vás v knihovně. Pro vaši snadnější orientaci a lepší využití všech služeb jsme pro Vás připravili tuto příručku.

 

Registrace

Pro využívání většiny služeb, které knihovna poskytuje, je nutné mít čtenářský průkaz. Registrace se provádí ve všech odděleních. Je nutné vyplnit a podepsat přihlášku, zaplatit registrační poplatek, který platí po dobu jednoho roku (365 dnů).

 

Jak najít požadovaný dokument

Je nezbytné využít elektronický katalog 
Vyhledávání: vyhledáváte v katalogu podle názvu, autora, klíčového slova či libovolného pole. Rozšířené hledání umožňuje najít bližší požadovaný dokument
Seznamy: najdete tu jak novinky knih, tak nejnovější záznamy všech ostatních dokumentů za posledních 14 dní.
V případě, kdy nebudete znát přesný název dokumentu, zadejte do políčka Libovolné pole část názvu nebo autora. Objeví se formulář a vy zadáte požadované. Po stisknutí tlačítka Vyhledat se
otevře seznam nalezených dokumentů. Před stisknutím tlačítka Vyhledat můžete ještě prohledávání omezit jen na určitý typ dokumentu. Podobně v rozšířeném hledání si zadáte více kategorií, tím dosáhnete na konkrétnější titul. Seznam požadovaných dokumentů je seřazen abecedně podle názvu. Informace o jednotlivém dokumentu získáte kliknutím na barevně označený název.

V údajích o exemplářích jsou nezbytné informace o možnosti získání dokumentu:
1. Umístění – informuje o tom, kde je kniha umístěna
2. Stav – Dostupné/Půjčeno do ….

 

Přihlášení do konta čtenáře

Číslo legitimace:na zadní straně starší (barevné) průkazky poslední 7místné číslo (7xxxxxx), na nových 4místné číslo na přední straně-
Pin:Vaše datum narození RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den), případně nový, vámi uložený.
Katalog vám umožní prodloužit si výpůjčku či rezervovat rozpůjčené knihy (10,-), či odložení z poličky (zdarma).
Po přihlášení a výběru knihy u tabulky o údajích o exemplářích kliknete na tlačítko Získat. Touto cestou si rezervujete příslušný dokument anebo zadáte odložení z poličky. Po návratu půjčené knihy anebo požadované odložené knihy vám dojde e-mail (pokud jste kontakt dali knihovně k dispozici) s lhůtou k vyzvednutí rezervace.

Odložení z poličky se využívá u volných titulů, které vám obsluha připraví na vaši příští návštěvu. Tato služba je zdarma.

 

Prodloužení

Při přihlášení ve svém kontě si můžete kontrolovat stav výpůjček a máte možnost si je prodloužit. Výpůjční doba pro knihy je 30 dní, pro časopisy 14 dní. Tlačítkem Prodloužit si můžete výpůjčky prodloužit o dalších 30 dní, není-li na ně rezervace. V případě, že Váš termín vrácení dokumentů již vypršel, kontaktujte nás telefonicky anebo emailem.

 

BUDETE-LI SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY (nejen katalog) A FACEBOOKOVOU STRÁNKU (www.facebook.com/knihovnajaromer), MĚLI BYSTE MÍT VŠECHNY PODSTATNÉ A HLAVNĚ AKTUÁLNÍ INFORMACE – ZKUSTE TO!