prirucka

Vážení čtenáři, vítáme Vás v knihovně. Pro vaši snadnější orientaci a lepší využití všech služeb jsme pro Vás připravili tuto příručku.

 

Registrace

Pro využívání většiny služeb, které knihovna poskytuje, je nutné mít čtenářský průkaz. Registrace se provádí ve všech odděleních. Je nutné vyplnit a podepsat přihlášku, zaplatit registrační poplatek, který platí po dobu jednoho roku (365 dnů).

 

Jak najít požadovaný dokument

Je nezbytné využít elektronický katalog 
Vyhledávání: vyhledáváte v katalogu podle názvu, autora, klíčového slova či libovolného pole. Rozšířené hledání umožňuje najít bližší požadovaný dokument
Seznamy: najdete tu jak novinky knih, tak nejnovější záznamy všech ostatních dokumentů za posledních 14 dní.
V případě, kdy nebudete znát přesný název dokumentu, zadejte do políčka Libovolné pole část názvu nebo autora. Objeví se formulář a vy zadáte požadované. Po stisknutí tlačítka Vyhledat se
otevře seznam nalezených dokumentů. Před stisknutím tlačítka Vyhledat můžete ještě prohledávání omezit jen na určitý typ dokumentu. Podobně v rozšířeném hledání si zadáte více kategorií, tím dosáhnete na konkrétnější titul. Seznam požadovaných dokumentů je seřazen abecedně podle názvu. Informace o jednotlivém dokumentu získáte kliknutím na barevně označený název.

V údajích o exemplářích jsou nezbytné informace o možnosti získání dokumentu:
1. Umístění – informuje o tom, kde je kniha umístěna
2. Kategorie – možnost výpůjčky
· Absenčně– běžná výpůjčka na 30 dnů s možností prodloužení
(nerezervoval-li si knihu další zájemce)
· Prezenčně– je možné ji studovat jen v prostorách knihovny
3. Dostupnost
· Volné – dostupné, čtenáři k dispozici
· Vypůjčeno, nelze zjistit – dočasně nedostupné

 

Přihlášení do konta čtenáře

Číslo legitimace:na zadní straně průkazky poslední 7místné číslo (7xxxxxx)
Pin:Vaše datum narození RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den)
Katalog vám umožní prodloužit si výpůjčku či rezervovat rozpůjčené knihy.
Rezervace (poplatek 10,- Kč při vyzvednutí rezervovaného titulu).
Po přihlášení a výběru knihy u tabulky o údajích o exemplářích se objeví modře napsaný tlačítko Rezervovat. Touto cestou si rezervujete příslušný dokument. Po návratu požadované knihy vám dojde e-mail (pokud jste kontakt dali knihovně k dispozici) s lhůtou k vyzvednutí rezervace.

 

Prodloužení

Při přihlášení ve svém kontě si můžete kontrolovat stav výpůjček a máte možnost si je prodloužit. Výpůjční doba pro knihy je 30 dní, pro časopisy 14 dní. Tlačítkem Prodloužit si můžete výpůjčky prodloužit o dalších 30 dní, není-li na ně rezervace. V případě, že Váš termín vrácení dokumentů již vypršel, kontaktujte nás telefonicky anebo emailem.

 

BUDETE-LI SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY (nejen katalog), MĚLI BYSTE MÍT VŠECHNY PODSTATNÉ INFORMACE – ZKUSTE TO!